2ADAM

2A’DAM Catering, siz kıymetli müşterilerinin memnuniyetini arttırarak devam ettirmek ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı olmayı, temel insan haklarından yola çıkarak da sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla kurulmuş ve işletmektedir.

Bu kapsamda 2A’DAM Catering ;

Tüm faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uyarak sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeyi,
İlgili tüm riskleri gözden geçirerek %100 gıda güvenliği şartları içinde üretim yapmak için tüm aşamaları ölçülebilir hedeflerle desteklemeyi ve gözden geçirmeyi,

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım prensibi ile hizmetimizin kalitesini artırmak için yazılı ya da sözlü olarak iletilen her türlü müşteri şikâyetini; tüm yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmeyi,

Çalışanların müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmayı,

Teknolojik gelişmelerden faydalanarak müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılamayı,

Gelen tüm müşteri geri bildirimlerini gizlilik ilkesine bağlı kalarak kayıt altında tutarak; obejektif olarak gözden geçirip gerekli iyileştirmeleri yapmayı mottoları arasına eklemiş,

Çalışanlarının yanı sıra, tedarikçi ve görevlendirdiği taşeronlar arasında kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirecek şekilde hareket etmeyi görev bilmiştir.